Thiết, N. B., Tiến, N. V., & Du, V. V. (2022). 16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 130-139. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.1015