Hoa, N. Q. (2022). 22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 158(10), 178-186. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1068