Trang, L. T. Q. ., Thảo, B. T. H. ., Phúc, Đỗ G. ., & Hải, H. B. . (2023). 11. Giá trị của thang điểm Hestia và sPESI trong tiên lượng tử vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 69-76. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1094