Tú, N. T. T. ., & Vân, N. T. T. . (2023). 33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 254-263. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1114