Nga, N. T. Q. ., Hiền, Đào T. ., Nguyên, P. T. ., Hà, L. T. ., & Hà, N. T. . (2023). 23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 175-181. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1129