Ân, T. T. ., Hoa, P. N. ., & Lan, H. P. T. . (2023). 18. Hội chứng chuyển hóa và độ nặng thoái hóa khớp gối theo giai đoạn X-quang ở người trên 40 tuổi. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 127-136. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131