Thảo, N. T. ., & Liệu, N. V. . (2023). 26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 198-205. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169