Trang, Đỗ T. Đài ., & Thương, N. H. . (2023). 39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 314-321. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184