Linh, C. N. ., Hằng, Đào V. ., & Long, Đào V. . (2023). 25. Áp lực và tình trạng nhận cảm của cơ thắt hậu môn ở bệnh nhân rối loạn đồng vận phản xạ rặn trên đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 191-197. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1193