Ngà, T. Đỗ V. ., Sơn, L. V. ., Hùng, Đặng T. ., & Long, N. K. . (2023). 29. Kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng toàn bộ một bên sử dụng hai vạt chữ Z nhỏ đảo ngược. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 220-227. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1223