Khánh, N. N. ., & Dũng, V. C. . (2021). Kết quả điều trị bệnh Pompe thể xuất hiện ở trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 20-25. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.126