Thành, N. T., & Dũng, V. C. . (2021). Suy giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 26-31. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.127