Phương, V. H. ., & Hiền, N. T. . (2021). Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - Probnp với thang điểm Sofa, Apache II và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 63-68. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.132