Chiến, N. V., Hân, B. T. N. ., & Trang, L. T. T. . (2021). Hiệu quả của cấy chỉ catgut trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 93-102. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.137