Hằng, Đào V. ., Trang, T. T. T. ., & Huế, L. T. M. . (2021). Liên quan giữa nồng độ Pepsin trong nước bọt với kết quả nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 109-118. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.139