Quỳnh, T. A., Lâm, B. V. ., Long, L. H. ., Kiên, H. H. ., Hiền, P. D. ., & Dung, L. T. . (2023). 40. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị nang trực tràng đôi: Báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 336-339. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1398