Xuân, Đặng T. . (2021). Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu do ngộ độc cấp. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 127-134. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.141