Đạt, N. T. ., Linh, H. T. ., Minh, L. Đại ., Mai, D. N. L. ., Tùng, P. T. ., Trang, N. T. T. ., & Giang, K. B. . (2021). Tỉ lệ rối loạn lo âu lan tỏa và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Hà Nội năm học 2018 – 2019. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 135-142. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.142