Anh, N. N. ., Duy, P. T. ., & Nhung, P. H. (2023). 10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 168(7), 86-93. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1731