Phương, Đào V., Linh, P. T., Tôn, M. D., Tuấn, N. A., & Thọ, P. Q. (2023). 4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 170(9), 27-36. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1867