Đức, H. T., Thuỳ, P. T., & Hân, N. T. N. (2023). 8. Kết quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 170(9), 66-75. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1886