Sơn, T. Q., Minh, H. X. ., & Học, T. H. . (2024). 17. Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 174(1), 142-151. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v174i1.2189