Ivanovich, S. E., Evgenievich, S. E., Anatolievich, O. S., & Thắng, L. H. (2024). 5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 175(2). https://doi.org/10.52852/tcncyh.v175i2.2196