Quân, P. T. ., Xuân, L. T. T. ., Thảo , N. T. ., Hương, P. T. M. ., Nhung, T. T. K. ., & Hà, L. T. T. (2021). Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 322-328. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.448