Tú, V. N. ., Thắng, N. D. ., Huy, N. A. ., Gia, N. D. ., Tú, L. V. ., & Minh, L. A. . (2022). Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 115-121. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.619