Nữ, N. T. ., Tuấn, P. L. A. ., Khánh, T. V. ., & Thịnh, T. H. . (2022). Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 18-25. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.665