Nguyện, L. T. T. ., Đăng, T. N. ., Viên, N. T., & Hà, B. T. T. . (2022). 23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 155(7), 177-186. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.897