Thịnh, T. H. ., Thảo, N. T. ., & Khánh, T. V. . (2022). 2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 155(7), 8-13. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.946