Anh, N. V., Phương, L. H., & Lan, N. T. Q. . (2022). 9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 67-73. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.985