THIẾT, N. B.; TIẾN, N. V.; DU, V. V. 16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 130-139, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.1015. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1015. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.