HÀ , N. T. T.; TÚ, N. T. T. 12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” . Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 158, n. 10, p. 94-102, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v158i10.1031. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1031. Acesso em: 26 tháng 1. 2023.