HOA, N. Q. 22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 158, n. 10, p. 178-186, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v158i10.1068. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1068. Acesso em: 5 tháng 3. 2024.