NGA, N. T. Q.; SƠN, Đào T. T.; TRANG, V. T. H.; NGUYÊN, P. T.; ANH, L. T. . 37. Báo cáo ca bệnh: Hội chứng chèn ép khoang ở trẻ sơ sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 311-316, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.1080. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1080. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.