TÚ, N. T. T. .; VÂN, N. T. T. . 33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 254-263, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1114. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1114. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.