ÂN, T. T. .; HOA, P. N. .; LAN, H. P. T. . 18. Hội chứng chuyển hóa và độ nặng thoái hóa khớp gối theo giai đoạn X-quang ở người trên 40 tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 127-136, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1131. Acesso em: 5 tháng 3. 2024.