THẢO, N. T. .; LIỆU, N. V. . 26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 198-205, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1169. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.