TRANG, Đỗ T. Đài .; THƯƠNG, N. H. . 39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 314-321, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1184. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.