CHƠN, N. T. . 28. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước giai đoạn sớm - so sánh kết quả với phẫu thuật giai đoạn muộn. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 214-219, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1187. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1187. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.