DUY, Đào N. .; CHÂU, T. M. . 5. Mức độ nhạy cảm kháng sinh của các chủng Neisseria gonorrhoeae phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2020 - 2022. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 33-39, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1192. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1192. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.