NGÀ, T. Đỗ V. .; SƠN, L. V. .; HÙNG, Đặng T. .; LONG, N. K. . 29. Kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng toàn bộ một bên sử dụng hai vạt chữ Z nhỏ đảo ngược. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 220-227, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1223. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1223. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.