THÀNH, N. T.; DŨNG, V. C. . Suy giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 26-31, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.127. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/127. Acesso em: 31 tháng 7. 2021.