HÙNG, N. D. .; NGÂN, V. K. . Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 103-108, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.138. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/138. Acesso em: 3 tháng 8. 2021.