QUỲNH, T. A.; LÂM, B. V. .; LONG, L. H. .; KIÊN, H. H. .; HIỀN, P. D. .; DUNG, L. T. . 40. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị nang trực tràng đôi: Báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 336-339, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1398. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1398. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.