XUÂN, Đặng T. Tác nhân ngộ độc và các mối liên quan ở bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương thận. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 119-126, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.140. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/140. Acesso em: 31 tháng 7. 2021.