LUÂN, P. T.; ANH, V. M. .; DIỆP, N. B. .; TRANG, N. T. .; TÂM, N. T. M. .; CẢNH, H. Đình .; GIANG, L. M. . Trầm cảm ở người bệnh điều trị Methadone và Buprenorphine tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam: tỷ lệ và các yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 143-154, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.143. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/143. Acesso em: 31 tháng 7. 2021.