LUYẾN, N. T. T.; DIỄM, N. T. H. .; ANH, Đặng K. .; GIANG, N. V. .; HÀ, N. T. T.; HƯƠNG, L. T. . Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 203-210, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.150. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/150. Acesso em: 3 tháng 8. 2021.