HƯNG, Đoàn Q. .; GIANG, L. M. .; MINH, P. V. .; VÂN, H. T. H.; TÁC, P. V. .; LIÊN, N. T. K. .; NAM, . N. H. .; HẢO, T. T. .; MAI, P. P. .; HÀ, H. T. T. .; HOÀNG, Đào V. .; HƯỜNG, N. T. T. . Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 140, n. 4, p. 211-219, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v140i4.151. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/151. Acesso em: 3 tháng 8. 2021.