ĐỨC, T. M. .; PHƯƠNG, P. T. M. . 5. Hiệu quả điều trị hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân bằng laser CO2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 168, n. 7, p. 35-43, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v168i7.1724. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1724. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.