ANH, N. N. .; DUY, P. T. .; NHUNG, P. H. 10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 168, n. 7, p. 86-93, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v168i7.1731. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1731. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.