KHẢI, T. Q. .; PHƯƠNG, N. M. .; VÂN, P. H. .; QUÂN, P. M. .; NHƯ, T. T. H. .; TRÍ, N. Đức .; HUY, N. B. T. .; CƯỜNG, N. M. .; NGUYÊN, L. T. .; HƯNG, N. H. T. .; VI, T. V. . 20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 168, n. 7, p. 179-187, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v168i7.1807. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1807. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.